v.z.w. Vlierzele Sportief - De statuten

v.z.w. Vlierzele Sportief - Missie


Het doel van VS is de bevordering van de beoefening van de atletieksport in al zijn vormen.
VS heeft de volgende kerntaken:
 • De atletieksport promoten in de brede regio rond de zetel van de vereniging.
 • Atletiekbeoefenaars (zowel competitie-atleten, beginnende sporters als recreanten) op een deskundige wijze te begeleiden en trainen.
 • Atletiekwedstrijden organiseren, met inbegrip van pistewedstrijden, crossen, stratenlopen en recreatieve atletiekevenementen.

v.z.w. Vlierzele Sportief - Waarden en werkingsprincipes


 • VS staat open voor iedereen die in staat is om atletiek te beoefenen, vanaf kinderen in de lagere school tot senioren, zonder discriminatie op basis van welke grond ook.
 • VS streeft geen commerciële doelen na. Indien VS ondersteunende of nevenactiviteiten ontplooit die een batig saldo opleveren, dan dient dit enkel om de kerntaken in de beste omstandigheden te kunnen uitvoeren.
 • VS maakt gebruik van de meest geschikte middelen, gepaste methoden en voldoende deskundigheid om de kerntaken en andere activiteiten uit te voeren.
 • VS gebruikt voor de training en begeleiding van de atletiekbeoefenaars methoden en werkwijzen die wetenschappelijk onderbouwd en medisch verantwoord zijn. De personen die training en begeleiding geven zijn hiertoe gekwalificeerd of staan onder toezicht en verantwoordelijkheid van een gekwalificeerd persoon.
 • VS werkt loyaal en constructief samen met andere verenigingen, organisaties of overheidsdiensten die de atletiekbeoefening wensen te bevorderen.
 • VS leeft scrupuleus de regelgeving na die van toepassing is op de gebieden waar VS werkzaam is.

v.z.w. Vlierzele Sportief - Beleidskader


Centraal doel
Een toonaangevende atletiekclub worden in Vlaanderen.

Strategische doelstellingen
 • De jeugdwerking verder uitbouwen
 • Een sterke en brede groep competitieatleten ontwikkelen
 • De recreantenwerking verankeren
 • Onze infrastructuur uitbouwen
 • Aan de top blijven inzake wedstrijdorganisatie
 • VS een grotere uitstraling bezorgen
 • Verder professionaliseren van onze werking
 • Bewaken van de financiële gezondheid
 • De kernen versterken en integreren binnen VS
 • Enthousiasme creëren bij leden en medewerkers