Vertrouwenspersoon

Bij Vlierzele Sportief doen we er alles aan om iedereen in een aangename en veilige omgeving te kunnen laten sporten. Omdat een sportclub een plek is waar heel wat mensen met elkaar omgaan kan het echter gebeuren dat mensen met elkaar botsen, of dat iemand geconfronteerd wordt met ongewenst gedrag van welke aard dan ook.
Wie een klacht heeft of nood heeft aan een gesprek, kan altijd terecht bij Anja De Mey en/of Bert Vandenborne. Anja en Bert hebben zich geëngageerd als vertrouwenspersoon voor onze club. Zij zullen in alle discretie naar je luisteren en samen met jou bekijken wat er kan of moet gedaan worden, en je doorverwijzen indien nodig. Blijf vooral niet met je probleem rondlopen! Je kan Anja en/of Bert contacteren via het emailadres vertrouwenspersoon@vlierzelesportief.be. Vaak kunnen zij ook gewoon op het terrein al even worden aangesproken.

Anja De Mey

Anja
Anja De Mey is bij de club actief als bestuurslid, jurylid en afgevaardigde recreatie

Bert Vandenborne

Bert
Bert Vandenborne is jurylid