dinsdag 18 juni 2019

Bestuur, missie en beleid

 • %PM, %07 %667 %2015 %15:%dec
 • Written by  Admin

v.z.w. Vlierzele Sportief - De statuten

Statuten Vlierzele Sportief: 

v.z.w. Vlierzele Sportief - Missie

Het doel van VS is de bevordering van de beoefening van de atletieksport in al zijn vormen.

VS heeft de volgende kerntaken:

 •     De atletieksport promoten in de brede regio rond de zetel van de vereniging.
 •     Atletiekbeoefenaars (zowel competitie-atleten, beginnende sporters als recreanten) op een deskundige wijze te begeleiden en
      trainen.
 •     Atletiekwedstrijden organiseren, met inbegrip van pistewedstrijden, crossen, stratenlopen en recreatieve atletiekevenementen.

v.z.w. Vlierzele Sportief - Waarden en werkingsprincipes

 •     VS staat open voor iedereen die in staat is om atletiek te beoefenen, vanaf kinderen in de lagere school tot senioren, zonder
      discriminatie op basis 
      van welke grond ook.
 •     VS streeft geen commerciële doelen na. Indien VS ondersteunende of nevenactiviteiten ontplooit die een batig saldo opleveren,
      dan dient dit enkel
      om de kerntaken in de beste omstandigheden te kunnen uitvoeren.
 •     VS maakt gebruik van de meest geschikte middelen, gepaste methoden en voldoende deskundigheid om de kerntaken en
      andere activiteiten uit te voeren.
 •     VS gebruikt voor de training en begeleiding van de atletiekbeoefenaars methoden en werkwijzen die wetenschappelijk
      onderbouwd en medisch verantwoord zijn.
 •     De personen die training en begeleiding geven zijn hiertoe gekwalificeerd of staan onder toezicht en verantwoordelijkheid van
      een gekwalificeerd persoon.
 •     VS werkt loyaal en constructief samen met andere verenigingen, organisaties of overheidsdiensten die de atletiekbeoefening
      wensen te bevorderen.
 •     VS leeft scrupuleus de regelgeving na die van toepassing is op de gebieden waar VS werkzaam is.

v.z.w. Vlierzele Sportief - Beleidskader

Centraal doel:

Een toonaangevende atletiekclub worden in Vlaanderen.

Strategische doelstellingen:

 •     De jeugdwerking verder uitbouwen
 •     Een sterke en brede groep competitieatleten ontwikkelen
 •     De recreantenwerking verankeren
 •     Onze infrastructuur uitbouwen
 •     Aan de top blijven inzake wedstrijdorganisatie
 •     VS een grotere uitstraling bezorgen
 •     Verder professionaliseren van onze werking
 •     Bewaken van de financiële gezondheid
 •     De kernen versterken en integreren binnen VS
 •     Enthousiasme creëren bij leden en medewerkers

 

Read 7793 times Last modified on %AM, %18 %295 %2018 %06:%sept